Награди

-Награда за "пространствено оформление" от изложението "Реклама Експо" 2006 - за щанд на РА "Алекс Адв"
-Награда за "пространствено оформление" от изложението "Реклама Експо" 2007 - за щанд на сп. «Сайн Кафе»
-Награда на международния рекламен фестивал в Русия "Наружная реклама" в категория "външна реклама", за аутдор кампанията на брой 8 на сп. Сайн Кафе.